YHDISTYS

WJRTCGB-SF

Working Jack Russell Terrier Club of Great Britain - Suomi-Finland (WJRTCGB-SF)

Tämä suomalainen JRTCGB:n ulkomainen alueyhdistys perustettiin huhtikuussa 1995. Emoyhdistyksensä päämäärien mukaisesti WJRTCGB-SF ry:n tarkoituksena on:

  1. Tehdä tunnetuksi ja suojella alkuperäistä metsästysterrieriä, joka tunnetaan nimellä Jack Russell Terrieri.
  2. Säilyttää Jack Russell Terrierin alkuperäiset luonteenpiirteet ja rakenne JRTCGB:n vahvistaman rotumääritelmän pohjalta ja pyrkiä säilyttämään Jack Russell Terrieri Suomen Kennelliiton roturekisteriin kuulumattomana rotuna.
  3. Opastaa jäsenistöä jalostamaan ja eri tavoin harrastamaan näillä terriereillä.
  4. Rohkaista jäsenistöä lainmukaiseen ja inhimilliseen terrierimetsästykseen sekä puolustaa terrierimetsästäjien oikeuksia.

Yhdistys järjestää erilaisia kilpailuja, harjoituksia ja neuvontatilaisuuksia, palvelee rodun jalostukseen ja harrastuskäyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä ylläpitää roturekisteriä Jack Russell Terriereistä.

WJRTCGB-SF ry on täysin Suomen Kennelliitosta erillään oleva rotujärjestö. Kennelliiton roduilla parsonrussellinterrieri ja jackrussellinterrieri on omat rotuyhdistyksensä, jotka toimivat Kennelliiton alaisina. WJRTCGB-SF ry:llä ei ole koskaan ollut ja ei tavoitteidensa mukaisesti tule olemaankaan halua muuttua Kennelliiton rotuyhdistykseksi.

Yhdistyksen nimi vaihtui 4.2.2014 sisältämään etuliitteen "Working", jotta yhdistys paremmin erottuisi luolassa työskentelevän koiran omana yhdistyksenä englantilaisia perinteitä noudattaen.
JRTCGB

Jack Russell Terrier Club of Great Britain (JRTCGB)

The Jack Russell Terrier Club of Great Britain perustettiin 1974, kun pieni joukko alkuperäisen Jack Russell Terrierin harrastajia kokoontui yhteisenä päämääränään aidon metsästävän Jack Russell Terrierin suojeleminen. Siitä lähtien JRTCGB on toiminut aktiivisesti Iso-Britanniassa ja monissa muissa maissa.

Jack Russell Terrierin asema on koiramaailmassa ainutlaatuinen. Nykyisin kautta maailman Jack Russell Terrierinä tunnettu metsästysterrieri on säilynyt sellaisenaan yli 150 vuotta. JRTCGB:n ja sen alayhdistysten päämääränä on tehdä tunnetuksi ja säilyttää tämä aito työskentelevä terrierityyppi ja suojella sitä rappeutumiselta, josta monet kennelyhdistysten alaiset rodut nykyisin kärsivät.
JRTUWF

Jack Russell Terrier United World Federation (JRTUWF)

JRTUWF on organisaatio, jonka tarkoituksena on yhdistää maailman kaikkien Jack Russell Clubien voima ja yhteisyys suojellakseen työskentelevää Jack Russell Terrieriä ja vastustaakseen rodun rekisteröintiä Kennelliitoissa. Jäsenyhdistyksiä on Australiasta, Etelä-Afrikasta, Isosta-Britaniasta, Japanista, Kanadasta, Namibiasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, Uudesta-Seelannista, Yhdysvalloista ja Zimbabwesta.